Dòng Nội dung
1
Con người và môi trường : Giáo trình đào tạo chính quy, tại chức, từ xa khoa Giáo dục mầm non / Lê Thanh Vân
Đại học Sư phạm, 2004
220tr. ; 15cm
Lê Thanh Vân
Những vấn đề cơ bản về môi trường, các mối quan hệ tương tác giữa cơ thể và môi trường, những vấn đề chung về giáo dục môi trường
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình sinh lý học trẻ em : Tài liệu dùng cho sinh viên các trường Sư phạm mầm non / Lê Thanh Vân
H. : Đại học sư phạm, 2013
147tr. : hình vẽ ; 24cm
Lê Thanh Vân
Giới thiệu những đặc điểm phát triển sinh lí trẻ em: đặc điểm phát triển của hệ thần kinh, cơ quan phân tích, hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ bài tiết...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Sinh lí học trẻ em / Giáo trình: Tài liệu dùng cho sinh viên các trường Sư phạm mầm non Lê Thanh Vân
Nxb. Đại học Sư phạm, 2017
148tr. ; 24cm
Lê Thanh Vân
Trình bày kiến thức cơ bản chung về đặc điểm phát triển sinh lí trẻ em lứa tuổi mầm non như: đặc điểm phát triển của hệ thần kinh; đặc điểm phát triển của các cơ quan phân tích; hệ vận động; hệ tuần hoàn; hệ hô hấp; hệ tiêu hoá; hệ bài tiết...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1)