Dòng Nội dung
1
できる日本語準拠 たのしい読みもの55 初級&初中級 / Dekiru Nihongo Kyozaikaihatsu Project
Aruku, 2019
111tr.+ 2 đĩa
Dekiru Nihongo Kyozaikaihatsu Project
Cuốn sách gồm các bài đọc hiểu từ trình độ sơ cấp theo các chủ đề
Đầu mục:1