Dòng Nội dung
1
Áp dụng dạy và học tích cực trong môn tiếng Việt : Tài liệu tham khảo dùng cho giảng viên sư phạm giáo viên trung học cơ sở, giáo viên tiểu học môn tiếng Việt / B.s: Trần Bá Hoành, Lê Phương Nga, Nguyễn Thị Hạnh
H. : Đại học Sư phạm, 2003
120tr. : minh họa ; 29cm
Trần Bá Hoành
Lí luận cơ bản về dạy và học tích cực trong môn học tiếng Việt cho giáo viên trường trung học cơ sở, trường tiểu học
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Việt ở tiểu học / Lê Phương Nga
H. : Đại học Sư phạm, 2013
200tr. ; 24cm
Lê Phương Nga
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giúp em học tốt Tiếng Việt 5 / Phan Phương Dung, Dương Thị Hương, Lê Phương Nga, Đỗ Xuân Thảo T.1
H. : ĐH Sư phạm, 2006
248tr. : minh họa ; 21cm
Phan Phương Dung
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Nghiên cứu giá trị bữa cơm gia đình trong lối sống nhanh của xã hội hiện nay : Báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên / Lê Phương Nga, Bùi Hoài Ngọc
2022
33tr. ; A4
Lê Phương Nga
Cơ sở lý thuyết; tìm hiểu giá trị và thực trạng bữa cơm gia đình trong lối sống nhanh của xã hội hiện nay, đề xuất giải pháp để duy trì bữa cơm gia đình trong lối sống nhanh của xã hội hiện nay
Đầu mục:1
5
Phương pháp dạy học tiếng Việt : Giáo trình đào tạo giáo viên tiểu học hệ CĐSP Và SP 12+2 / Lê A, Thành Thị Yên Mĩ, Lê Phương Nga, Nguyễn Trí, Cao Đức Tiến
Hà Nội : Giáo dục, 1997
296tr. ; 21cm
Lê A
Những vấn đề chung về dạy học tiếng Việt ở tiểu học. Phương pháp dạy các phân môn trong tiếng Việt và bài tập thực hành cho từng phân môn đó
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)