Dòng Nội dung
1
Giáo trình sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non : Dành cho hệ cao đẳng Sư phạm mầm non / Tạ Thuý Lan, Trần Thị Loan
Hà Nội : Nxb.Giáo dục, 2008
311tr. ; 24cm
Tạ Thuý Lan
Nghiên cứu quá trình phát triển các chỉ số thể chất diễn ra trong cơ thể trẻ em ở lứa tuổi mầm non cụ thể như: máu và bạch huyết, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ bài tiết, trao đổi chất và năng lượng, hệ sinh dục, các tuyến nội tiết, sinh lí vận động, hệ thần kinh, cơ quan phân tích và sinh lí hoạt động thần kinh cấp cao ở trẻ em
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Sinh lí học trẻ em / Giáo trình Tạ Thuý Lan, Trần Thị Loan
Nxb. Đại học Sư phạm, 2017
196tr. ; 24cm
Tạ Thuý Lan
Trình bày kiến thức cơ bản về sinh lí trẻ em qua nội dung: Vai trò, cấu tạo của máu và bạch huyết, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ bài tiết, trao đổi chất và năng lượng, hệ sinh dục, sinh lí nội tiết, sinh lí hệ vận động, hệ thần kinh, các cơ quan phân tích, sinh lí hoạt động thần kinh cấp cao
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2)