Dòng Nội dung
1
Chạy cự li ngắn : Giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng sư phạm / Trần Đồng Lâm (c.b), Nguyễn Thế Xuân
H. : Giáo dục, 1999
104tr. ; 21cm
Trần Đồng Lâm
Lịch sử phát triển chạy cự li ngắn. Nguyên lý và kỹ thuật chạy. Phương pháp giảng dạy...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Ném bóng và đẩy tạ : Giáo trình đào tạo giáo viên THCS hệ Cao đẳng sư phạm / Trần Đồng Lâm, Trần Đình Thuận
H. : Giáo dục, 1999
120tr. ; 21cm
Trần Đồng Lâm
Vài nét về sự phát triển môn ném đẩy, ném bóng và phương pháp giảng dạy...
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Thể duc : Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục trường trung học cơ sở / Vũ Đào Hùng, Trần Đồng Lâm, Đặng Đức Thao
H. : Giáo dục, 1997
259tr. ; 21cm
Vũ Đào Hùng
Lý thuyết chung, phương pháp dạy học bộ môn thể dục, điền kinh, trò chơi vận động , nhảy dây và môn học tự chọn.
Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Thể dục 1 : Sách giáo viên / Trần Đồng Lâm
H. : Giáo dục, 2002
88tr. ; 24cm
Trần Đồng Lâm
Biết được một số kiến thức, kĩ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực. Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật...
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Thể dục 2 : Sách giáo viên / Trần Đồng Lâm ch.b, Trần Đình Thuận
Hà Nội : Giáo dục, 2002
147tr. ; 24cm
Trần Đồng Lâm
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)