Dòng Nội dung
1
Dế mèn phiêu lưu ký / Tô Hoài
H. : Văn học, 1998
152 tr. ; 19cm
Tô Hoài
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Trái đất tên người : Bút ký / Tô Hoài
H. : Tác phẩm mới, 1978
245tr. ; 19cm
Tô Hoài
Tập bút ký Trái đất tên người của tác giả Tô Hoài viết về nước Nga Xô Viết : Nhật ký, Thành phố Lê - nin, Nhìn quê, Trái đất tên người, Ngõ Tây...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Trái đất tên người : Bút ký / Tô Hoài
H. : Tác phẩm mới, 1978
245tr. ; 19cm
Tô Hoài
Tập bút ký Trái đất tên người của nhà văn Tô Hoài gồm những tác phẩm: Nhật ký; Thành phô Lê - Nin; Trái đất tên người; Nhìn quê...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)