Sách tham khảo (Tất cả)
Nữ chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi và bảo vệ môi trường bền vững / Nguyễn Hằng Thanh (ch.b.), Võ Sở, Hoàng Anh Tuấn... [28-07-2023] Đầu mục:5

Gồm những câu chuyện kể về các tấm gương cựu nữ chiến sĩ Trường Sơn từng chiến đấu ngoan cường, dũng cảm trong khói lửa trên chiến trường Trường Sơn năm xưa và hiện là những doanh nhân giỏi trên mặt mặt trận kinh tế hôm nay

Tự hào biển đảo Việt Nam / Nguyễn Hằng Thanh (ch.b.), Nguyễn Hương Mai, Phạm Khánh Linh... [28-07-2023] Đầu mục:5

Giới thiệu vị trí, điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên... của biển, đảo Việt Nam, từ vịnh Hạ Long đến đảo Bạch Long Vĩ, đảo Cát Bà - Huyện đảo Cát Hải, đảo Cồn Cỏ, đảo Lý Sơn, Côn Đảo và Phú Quốc. Nghiên cứu vai trò của biển, đảo trong lịch sử dựng nước và giữ nước, trong tâm thức người Việt với quá trình vươn ra và làm chủ biển, đảo quê hương và vấn đề biển, đảo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế

Chuẩn hoá địa danh Việt Nam trong xuất bản bản đồ / Kim Quang Minh [28-07-2023] Đầu mục:5

Giới thiệu về địa danh và vấn đề chuẩn hoá địa danh trong xuất bản bản đồ. Thực trạng sử dụng địa danh ở Việt Nam. Những quy tắc và quy trình chuẩn hoá địa danh nước ta trên bản đồ. Đề xuất giải pháp và kiến nghị về vấn đề chuẩn hoá địa danh trên bản đồ

Đi bộ và sức khoẻ / Nguyễn Ngọc Kim Anh [28-07-2023] Đầu mục:5

Cung cấp những kiến thức về sức khoẻ, vai trò của rèn luyện thể dục thể thao, lợi ích của đi bộ và sức khoẻ nhằm phục vụ cho phong trào rèn luyện thân thể cho mọi người. Đưa ra những kinh nghiệm và kỹ thuật về đi bộ, cách phòng ngừa chấn thương trong hoạt động và phương pháp xoa bóp, bấm huyệt, hồi phục trong tập luyện và thi đấu thể thao

Gắn kết du lịch và thể thao / Lâm Quang Thành [28-07-2023] Đầu mục:5

Trình bày về gắn kết du lịch và thể thao những nghiên cứu tổng hợp về lý thuyết và thực tiễn; đưa ra thực trạng và định hướng các giải pháp gắn kết du lịch và thể thao ở Việt Nam. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch thể thao tại các vùng miền ở Việt Nam, tiềm năng phát triển du lịch gắn với các môn thể thao giải trí ở Việt Nam

Phát triển du lịch nội địa ở Việt Nam [28-07-2023] Đầu mục:5

Cung cấp những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ cũng như các kỹ năng cần có của người làm du lịch trong quá trình thực hiện công việc thực tế. Đề ra những hướng đi, giải pháp cụ thể, phát triển du lịch Việt Nam ra nước ngoài, thu hút khách nước ngoài tới Việt Nam; đồng thời giúp nắm bắt, cập nhật chủ trương chính sách, mô hình mới trong xây dựng chiến lược và quy hoạch đô thị phát triển du lịch ở Việt Nam

Quản lí và lãnh đạo nhà trường / Bùi Minh Hiền, Nguyễn Vũ Bích Hiền đ.ch.b., Hứa Hoàng Anh... [26-06-2023] Đầu mục:2 Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Trình bày tổng quan về quản lý và lãnh đạo nhà trường; mô hình lí thuyết về quản lí dựa vào nhà trường; phát triển chương trình nhà trường theo tiếp cận năng lực; phát triển năng lực tự chủ nghề nghiệp trong quản lí đội ngũ giáo viên; tiếp cận lãnh đạo dạy học trong quản lí nhà trường của hiệu trưởng; đổi mới đánh giá trong lớp học theo quan điểm vì sự tiến bộ của người học; quản lí chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực trong nhà trường; quản lí tài chính trường phổ thông theo định hướng tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội...

Truyện ngắn Việt Nam 1945-1975 nhìn từ lí thuyết diễn ngôn: Sách chuyên khảo / Hoàng Thị Thu Giang [20-06-2023] Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Truyện ngắn như 1 trường diễn ngôn. Diễn ngôn trung tâm trong truyện ngắn Việt Nam 1945-1975. Diễn ngôn ngoại biên trong truyện ngắn Việt Nam 1945-1975.

Nghệ thuật trần thuật truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XX(1900 - 1932) / Hoàng Thị Thu Giang chb., Bùi Thị Lan Hương [20-06-2023] Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XX. Nghệ thuật xây dựng cốt truyện và kết cấu của truyện ngắn đầu thế kỷ XX(1900 - 1932). Ngôn từ, giọng điệu trong truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Những vấn đề về lý luận, phê bình, nghiên cứu văn học Việt Nam thế kỷ XX / Phong Lê [20-06-2023] Đầu mục:1

Khái quát về nền văn học Việt Nam thế kỷ XX trong tác động qua lại giữa sáng tác và lý luận-phê bình-nghiên cứu. Tái hiện lịch sử lý luận-phê bình-nghiên cứu văn học Việt Nam qua các giai đoạn: Từ 1904-1945, từ 1945-1954, từ 1955-1990, từ sau năm 1990. Phân tích các tương tác quan hệ trong lý luận-phê bình-nghiên cứu văn học Việt Nam thế kỷ XX. Giới thiệu một số chân dung tiêu biểu của khoa học, nghệ thuật văn chương như: Đặng Thai Mai, Vũ Ngọc Phan, Hải Triều, Hoài Thanh, Nguyễn Khắc Viện, Nguyễn Tuân, Nam Cao, Lưu Quang Vũ...