Sách tham khảo (Tất cả)
Dân ca xứ Nghệ / Đặng Thanh Lưu s.t., khảo cứu [16-09-2021] Đầu mục:1

Nghiên cứu về dân ca xứ Nghệ: người xứ Nghệ; các thể hát dân ca, tính chất và không gian, môi trường diễn xướng dân ca Nghệ Tĩnh, bảo tồn và phát huy dân ca xứ Nghệ...

Công cụ săn bắt chim, thú, cá, tôm của người Bana Kriêm - Bình Định : Giới thiệu / Yang Danh [16-09-2021] Đầu mục:1

Giới thiệu một số đặc điểm tự nhiên và đời sống dân cư của dân tộc Ba Na Kriêm ở tỉnh Bình Định. Những công cụ lao động chính được sử dụng trong hoạt động săn bắt chim, thú, cá tôm của tộc người này như: Bẫy mang cung, bẫy kẹp, tên ná, bẫy sa bắt tôm, cá, bẫy nơm...

Tìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ / Thạch Sết (Sang Sết) [16-09-2021] Đầu mục:1

Trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê; giới thiệu một số nhạc cụ và kịch bản sân khấu ca kịch Dù Kê

Vùng biển đảo Tây Nam / Nguyễn Thị Mỹ Hồng [14-09-2021] Đầu mục:1

Khái quát vài nét về vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc và một số tập tục dân gian. Nghiên cứu kỹ thuật khai thác, chế biến, phong tục ăn uống cùng các loài động vật được khai thác trên vùng biển, đảo Tây Nam như: Khai thác thuỷ tộc, các loài động vật trên cạn - động vật nuôi và rừng trên đảo. Giới thiệu nghề làm nước mắm và chế tác các sản phẩm đồi mồi...

Nhà văn dân tộc thiểu số Việt Nam - Đời và vănNông Quốc Bình ; Nguyễn Thị Chính; Trần Phượng Trinh; Lò Ngân Sủn Quyển 2 [14-09-2021] Đầu mục:1

Giới thiệu các nhà văn dân tộc thiểu số tiêu biểu của Việt Nam, những đặc trưng về nội dung, hình thức, hành văn trong văn chương dân tộc thiểu số nói chung và ở một số tác phẩm, tác giả cụ thể

Di sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh. Hoàng GiápTập 3, Địa chí cổ - thơ văn / [14-09-2021] Đầu mục:3

Di sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh tập 3: Phần địa chí cổ đã dịch chú các sách "Ức trai dư địa chí", "Đại Nam nhất thống chí". Đặc biệt sách "Đông Triều huyện địa chí", "Đông Triều huyện phong thổ ký", "Trần triều Thánh tổ các xứ địa đồ" do các quan lại đã từng làm quan tại Đông Triều viết, phản ánh khá đầy đủ bức tranh toàn cảnh của địa phương. Phần thơ văn, phần này có văn bia, văn chuông, hoành phi câu đối được lưu giữ tại các di tích của địa phương trong tỉnh.