Sách giáo trình/Giáo trình chính (Tất cả)
Văn hóa các nước Đông Nam Á : Giáo trình: Dùng cho hệ Đại học ngành: Quản lý văn hóa / Dương Văn Huy, Ngô Hải Ninh đồng chủ biên, Nguyễn Thị Thùy Dương [06-09-2021] Đầu mục:65 (Lượt lưu thông:2)

Gồm 4 phần nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hóa Đông Nam Á: những vấn đề chung, văn hóa các quốc gia Đông Nam Á lục địa. văn hóa các quốc gia Đông Nam Á hải đảo, những vấn đề tổng luận.

Quản trị nhân lực du lịch : Giáo trình: Dùng cho ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn,, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống/ Vũ Văn Viện chủ ... [06-09-2021] Đầu mục:45 (Lượt lưu thông:21)

Gồm 7 chương kiến thức chung, khái quát nhất về hoạt động quản trị nhân lực trong doanh nghiệp đồng thời nghiên cứu đến tính đặc thù của nhân lực du lịch và hoạt động du lịch tại địa phương kết hợp các năng lực nghề quản lý nhân lực theo tiêu chuẩn Asean áp dụng cho ngành du lịch.

Get It Korean Reading 3 / Lee Junghee, Kim Joongsub, Jo Hyunyong, ... [04-12-2020] Đầu mục:1

Bộ sách này cung cấp một loạt các chức năng ngôn ngữ và cách diễn đạt cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cùng với ngữ cảnh sử dụng của chúng. Mục đích giúp người học thực hiện các công việc đơn giản và giao tiếp về các chủ đề quen thuộc.

Get It Korean Grammar 1 / Kim Jungsub, Jo Hyunyoung, Lee Jeonghee,... [04-12-2020] Đầu mục:1

Bộ sách này cung cấp một loạt các chức năng ngôn ngữ và cách diễn đạt cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cùng với ngữ cảnh sử dụng của chúng. Mục đích giúp người học thực hiện các công việc đơn giản và giao tiếp về các chủ đề quen thuộc.

Get It Korean Listening 5 / Lee Junghee, Kim Jungsub, Cho Hyunyong, Danielle O. Pyun, Yoo Sejoon, Anh Doyeon, Lee Joohee [04-12-2020] Đầu mục:1

Bộ sách này cung cấp một loạt các chức năng ngôn ngữ và cách diễn đạt cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cùng với ngữ cảnh sử dụng của chúng. Mục đích giúp người học thực hiện các công việc đơn giản và giao tiếp về các chủ đề quen thuộc.

Get It Korean Grammar 3 / Lee Junghee, Kim Jungsub, Cho Hyunyong, Park Seonhe, Jung Yoonjoo, Jung MiHyang [04-12-2020] Đầu mục:1

Bộ sách này cung cấp một loạt các chức năng ngôn ngữ và cách diễn đạt cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cùng với ngữ cảnh sử dụng của chúng. Mục đích giúp người học thực hiện các công việc đơn giản và giao tiếp về các chủ đề quen thuộc.

Get It Korean Reading 4 / Lee Junghee, Kim Jungsub, Cho Hyunyong, Yoon Hyeri, Kim Jihye, Oh Soojin [04-12-2020] Đầu mục:1

Bộ sách này cung cấp một loạt các chức năng ngôn ngữ và cách diễn đạt cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cùng với ngữ cảnh sử dụng của chúng. Mục đích giúp người học thực hiện các công việc đơn giản và giao tiếp về các chủ đề quen thuộc.

Get It Korean Reading 2 / Lee Junghee, Kim Jungsub, Cho Hyunyong, Kim Jihye, Ahn Doyeon, Kim Esudo [04-12-2020] Đầu mục:1

Bộ sách này cung cấp một loạt các chức năng ngôn ngữ và cách diễn đạt cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cùng với ngữ cảnh sử dụng của chúng. Mục đích giúp người học thực hiện các công việc đơn giản và giao tiếp về các chủ đề quen thuộc.

Get It Korean Speaking 4 / Lee Junghee, Kim Jungsub, Cho Hyunyong, Danielle O. Pyun, Ahn Doyoen [04-12-2020] Đầu mục:1

Bộ sách này cung cấp một loạt các chức năng ngôn ngữ và cách diễn đạt cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cùng với ngữ cảnh sử dụng của chúng. Mục đích giúp người học thực hiện các công việc đơn giản và giao tiếp về các chủ đề quen thuộc.

Get It Korean Reading 1 / Lee Junghee, Kim Jungsub, Cho Hyunyong, Danielle O. Pyun, Ahn Doyoen [04-12-2020] Đầu mục:1

Dành cho người mới bắt đầu, tập trung vào kĩ năng đọc. Bộ sách này cung cấp một loạt các chức năng ngôn ngữ và cách diễn đạt cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cùng với ngữ cảnh sử dụng của chúng. Mục đích giúp người học thực hiện các công việc đơn giản và giao tiếp về các chủ đề quen thuộc.