Sách giáo trình/Giáo trình chính (Tất cả)
Cầu lông : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học thể dục thể thao / Trường Đại học Thể dục Thể thao I [18-10-2022] (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Gồm những kiến thức cơ bản về cầu lông, giảng dạy và huấn luyện cầu lông, phương pháp tổ chức thi đấu - trọng tài,.,,,

Giáo trình bơi thể thao: Giáo trình dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng Thể dục thể thao / Trường Đại học TDTT Bắc Ninh [18-10-2022] (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Gồm khái quát chung về bơi thể thao, cơ sở khoa học và nguyên lý kỹ thuật bơi thế thao, ký thuật bơi thể thao,...

Luật thi đấu bóng rổ / Tổng cục Thể dục Thể thao [17-10-2022] (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Gồm các luật như luật trận đấu, kích thước sân và trang thiết bị thi đấu, đội bóng,...

Luật bóng đá / Ủy ban Thể dục Thể thao [17-10-2022] (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Gồm các điều luật như luật sân thi đấu, luật bóng, ...và phụ lục

Luật bóng đá 5 người "futsal" / Ủy ban Thể dục Thể thao [14-10-2022] (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Gồm luật sân thi đấu, luật bóng, luật số lượng cầu thủ,..

Điền kinh : Sách giáo khoa dùng cho sinh viên đại học Thể dục thể thao / Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh [14-10-2022] (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu môn điền kinh. Nguyên lý kỹ thuật các môn điền kinh. Các cơ sở huấn luyện điền kinh.......

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Lưu Xuân Mới [23-03-2022] Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)

Khoa học và nghiên cứu khoa học. Đề tài nghiên cứu khoa học. Phương pháp nghiên cứu khoa học. Trình tự nghiên cứu khoa học. Viết công trình nghiên cứu khoa học.