Sách giáo trình (Tất cả)
Atlas giải phẫu cơ thể người: Hướng dẫn trực quan chính xác / B.s.: Alice Roberts; Dịch: Lê Quang Toản, Lê Thị Hồng Khánh ; Nguyễn Xuân Thuỳ h.đ. [05-01-2023] Đầu mục:2

Trình bày các kiến thức cơ bản về giải phẫu người: ngực, ổ bụng, chậu hông và đáy chậu, lưng, chi dưới, chi trên, đầu, cổ, thần kinh, sọ cũng như mô tả sự tiến hoá của loài người, mô tả cơ thể người từ mức độ phân tử của sự sống, cấu trúc bộ gen, giải phẫu tế bào... cùng những chức năng và nhiệm vụ của từng cơ quan

Nghệ thuật thị giác và những vấn đề cơ bản: Các yếu tố thị giác, nguyên lý thị giác, tư duy thị giác và bố cục thị giác = Visual arts & the basics: Visual elements, visual pri ... [05-01-2023] Đầu mục:2

Cung cấp những kiến thức cơ bản về nghệ thuật thị giác và các vấn đề cơ bản; khái niệm cơ bản về truyền thông thị giác, các phương tiện truyền thông thị giác; nghệ thuật thị giác, hình tượng thị giác và hình tượng nghệ thuật; phân tích các vấn đề có liên quan đến thị giác, các yếu tố thị giác; nguyên lý thí giác; tư duy thị giác, tư duy tạo hình, các vấn đề có liên quan; bố cục thị giác lịch sử tỉ lệ vàng, các quy luật liên quan, khung ngắm, sự liên quan đến bố cục; cách tạo hình trong nghệ thuật thị giác

Màu sắc và phương pháp sử dụng = Color and Using Method / Uyên Huy (Huỳnh Văn Mười) [05-01-2023] Đầu mục:2

Gồm định nghĩa mối quan hệ giữa màu sắc và ánh sáng, khái niệm về vòng tròn thuần sắc, tính chất và vai trò của các loại màu, sắc,...

Luật xa gần / Phạm Công Thành [04-01-2023] Đầu mục:3

Luật xa gần, cũng gọi là phép phối cảnh hay thấu thị, là tập hợp những phương pháp biểu hiện không gian trên mặt phẳng với các yếu tố tạo hình như: đường nét, sắc độ, màu sắc,... Những kiến thức vẽ phối cảnh đường nét, phối cảnh đậm nhạt

Tư duy hình ảnh / Visual thinkingWillemien Brand; Lê Đỗ Như Quỳnh dịch [04-01-2023] Đầu mục:2

Tư duy và hành động bằng kỹ thuật cộng tác trực quan

Game challenge: Ứng dụng sáng tạo: Hình ảnh điều khiển tâm trí / Phụ bản đính kèm đặc biệt dành riêng cho độc giả Rio bookAndrews, Van Leeuwen, Van Baaren; Hà Minh Tú dịch [04-01-2023] Đầu mục:1

Gồm 3 phần: quảng cáo tác động vào nhu cầu bản năng, quảng cáo tác động vào nhu cầu xã hội, quảng cáo tác động vào nhu cầu cá nhân.

Hình ảnh điều khiển tâm trí / 30 kỹ thuật điều khiển tâm lý trong truyền thông thị giácAndrews, Van Leeuwen, Van Baaren; Hà Minh Tú dịch [04-01-2023] Đầu mục:1

Khai thác động lực thuyết phục ẩn sau những hình ảnh của các chiến dịch truyền thông. Giới thiệu 30 kỹ thuật tâm lý ứng dụng trong truyền thông thị giác được chia tách theo 3 dạng thức nhu cầu của khách hàng: Nhu cầu bản năng, nhu cầu xã hội, nhu cầu cá nhân

Game challenge - Thách thức khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức / Phụ bản đính kèm đặc biệt dành riêng cho độc giả Rio bookGavin Ambrose, Paul Harris ; Trang Quách dịch [04-01-2023] Đầu mục:1

Tìm hiểu về công việc thiết kế và sáng tạo bao bì như là một phần của quy trình làm thương hiệu cho sản phẩm qua nghiên cứu để hình thành nên ý tưởng, phương pháp thiết kế, kiểu dáng và đưa ra thị trường bán lẻ, kèm theo bài tập thực hành nêu ý tưởng sáng tạo bao bì cho một sản phẩm mới

Để bao bì truyền tải thông điệp marketing / Bí kíp quản trị hệ thống nhận diện thương hiệuGavin Ambrose, Paul Harris ; Trang Quách dịch [04-01-2023] Đầu mục:1

Giới thiệu về công việc thiết kế và sáng tạo bao bì như là một phần của quy trình làm thương hiệu cho sản phẩm qua nghiên cứu để hình thành nên ý tưởng, phương pháp thiết kế, kiểu dáng và đưa ra thị trường bán lẻ

Nhận diện thương hiệu - Những điểm chạm thị giác / Bí kíp quản trị hệ thống nhận diện thương hiệuRIO Creative [04-01-2023] Đầu mục:1

Góc nhìn tổng quan về thương hiệu và hệ thống nhận diện thương hiệu; những quy tắc quản trị các yếu tố nhận diện đặc thù của thương hiệu như lời chào từ logo, những gam màu, sự xuất hiện của yếu tố đồ hoạ cùng những yếu tố nhận diện bổ trợ khác; ứng dụng linh hoạt các yếu tố nhận diện thương hiệu...