Sách giáo trình (Tất cả)
Giáo trình báo chí dành cho các đối tượng chuyên biệt / Đỗ Thị Thu Hằng, Nguyễn Ngọc Oanh [02-11-2023] Đầu mục:2

Giới thiệu những vấn đề chung về báo chí dành cho các nhóm đối tượng chuyên biệt, Báo chí với đồng bào dân tộc thiểu số, với trẻ em, cộng đồng đồng tính, song tính, chuyển giới và cộng đồng người có HIV/AIDS Việt Nam.

Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam / B.s.: Nguyễn Trọng Phúc, Ngô Đăng Tri, Nguyễn Ngọc Hà... [01-11-2023] Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / B.s.: Hoàng Chí Bảo, Dương Xuân Ngọc, Đỗ Thị Thạch... [01-11-2023] Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Trình bày các vấn đề về chủ nghĩa xã hội khoa học gồm: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH; vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Giáo trình giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non : Sách dùng cho hệ cử nhân chuyên ngành Giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Hòa [30-10-2023] Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non. Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường học mầm non.

Dạy học phát triển năng lực môn Tiếng Việt tiểu học / Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp, Lê Phương Nga [30-10-2023] Đầu mục:5

Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá năng lực môn Tiếng Việt ở tiểu học

Phong cách học tiếng Việt hiện đại / Hữu Đạt [30-10-2023] Đầu mục:5 Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Trình bày lịch sử nghiên cứu và những khái niệm cơ bản của phong cách học. Đối tượng, nhiệm vụ và các phương pháp nghiên cứu của phong cách học. Cơ sở phân chia các phong cách chức năng và hoạt động của các phong cách trong tiếng Việt. Giá trị phong cách của một số đơn vị ngôn ngữ và biện pháp tu từ ngữ nghĩa trong tiếng Việt

Dẫn luận ngôn ngữ học / Nguyễn Thiện Giáp (ch.b.), Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết [30-10-2023] Đầu mục:5 Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Trình bày bản chất, chức năng nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ. Các đơn vị từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp, chữ viết, các kiểu chữ của các ngôn ngữ thế giới. Sự hình thành, phát triển, đối tượng, nhiệm vụ và mối quan hệ của ngôn ngữ học

Giáo trình Quản trị học / B.s.: Trần Dục Thức (ch.b.), Nguyễn Văn Thuỵ, Trường Đình Thái, Hồ Thiện Thông Minh [19-10-2023] Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị: tổng quan về quản trị, sự phát triển lý thuyết quản trị, môi trường quản trị và các xu hướng thay đổi, hoạch định và thiết lập mục tiêu, hình thành và tổ chức thực hiện chiến lược, lập và ra quyết định quản trị, thiết kế cơ cấu tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, lãnh đạo và phong cách lãnh đạo, động viên nhân viên, quản trị truyền thông trong tổ chức và kiểm soát

Giáo trình Quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch / Hà Nam Khánh Giao (ch.b.), Lê Thái Sơn, Huỳnh Quốc Tuấn [19-10-2023] Đầu mục:5

Giới thiệu tổng quan về quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch. Trình bày các nhân tố tác động, các chiến lược, đánh giá, lựa chọn, thực thi, kiểm soát, điều chỉnh, quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch