Sách tham khảo (Tất cả)
Văn hoá dân gian làng Hoạch Trạch / Lê Thị Dự [01-07-2022] Đầu mục:1

Khái quát về vị trí địa lí, cảnh quan, lịch sử và con người làng Hoạch Trạch, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Giới thiệu văn hoá dân gian làng Hoạch Trạch như: tín ngưỡng, phong tục, nhà ở, trang phục...

Câu đố Thái ở Nghệ An / Quán Vi Miên sưu tầm, biên dịch [01-07-2022] Đầu mục:1

Giới thiệu câu đố của người Thái ở Nghệ An gồm câu đố ngắn về các hiện tượng, sự vật tự nhiên, thực vật, động vật, công trùng... câu đố trong bài hát, hát đối, hát đồng giao, hát Mo. Mỗi câu, bài được trình bày theo thứ tự: tiếng Thái phiên âm, dịch nghĩa tiếng Việt và giải thích tiếng Việt

Từ điển Khmer - Việt / Trường Đại học Trà Vinh [14-06-2022] Đầu mục:1

Trên cơ sở thu thập, đối dịch những từ ngữ cơ bản, các thành ngữ, tục ngữ, các thuật ngữ khoa học

Từ điển Việt - Khmer / Trường Đại học Trà Vinh [14-06-2022] Đầu mục:1

Trên cơ sở thu thập, đối dịch những từ ngữ cơ bản, các thành ngữ, tục ngữ, các thuật ngữ khoa học

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia / Ban Tổ chức Trung ươngT.2 : [14-06-2022] Đầu mục:1

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế tại các địa phương và kinh nghiệm quốc tế

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia / Ban Tổ chức Trung ươngT.1 : [14-06-2022] Đầu mục:1

Những vấn đề chung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế tại các Ban, Bộ, Ngành, Cơ quan Trung ương.

Những giá trị tiêu biểu của truyện thơ Tày Lương Nhân, Tam Mậu Ngọ / Hà Thị Bình sưu tầm, biên soạn, giới thiệu [03-06-2022] Đầu mục:1

Giới thiệu tóm tắt và văn bản truyện Lương Nhân và Tam Mậu Ngọc, giá trị tác phẩm về nội dung, nghệ thuật của hai truyện thơ và yếu tố văn hoá