Sách tham khảo/Sách tham khảo chính (Tất cả)
Translation: Theory and practice / Hoang Van Van [21-03-2022] Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

The English - speaking world / Janet Cameron [21-03-2022] Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Essentials of public speaking / Hamilton, C. [21-03-2022] Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Highly Recommended: English for the hotel and catering industry / Rod Revell, Trish Stott [21-03-2022] Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Thành ngữ, quán dụng ngữ tiếng Hàn / Kim Sunjung, Kim Sungsoo, Lee Sohyun, Jung Jaeyoung [04-12-2020] Đầu mục:1

Thông qua các câu tục ngữ, người đọc có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống thực tế của Hàn Quốc, văn hóa giải trí, cảm xúc của người Hàn Quốc thông qua các câu chuyện và ví dụ đa dạng tuỳ theo tình huống và chủ đề. Luyện tập nói bằng 60 câu tục ngữ mà người Hàn Quốc thường sử dụng. Mỗi chủ đề đều chứa đựng những điều thú vị, những câu chuyện ngày xưa, chủ đề thảo luận và trò chơi.

Luyện tập nâng cao năng lực dịch Hàn-Việt Việt-Hàn / Nghiêm Thị Thu Hương [04-12-2020] Đầu mục:1

Giúp mọi người có thể có khả năng dịch thực tế thông qua các câu hỏi luyện tập, từ mới, ví dụ, dịch thuật… Giải thích ví dụ về phần người học ngoại ngữ có thể mắc lỗi đặc biệt trong văn bản và giải thích kĩ thuật dịch theo cấu trúc của văn bản là sự khác biệt lớn nhất trong ngôn ngữ hai nước để có thể luôn có khả năng dịch thuật.

Tiếng Hàn Seoul 4A: SBT / Choi Eunkyu, Jong Yongmi, Kim Jonghyun, Kim Hyunkyung [04-12-2020] Đầu mục:1

Bao gồm từ vựng, ngữ pháp và diễn đạt, nói, nghe và nói, đọc và viết, bài tập, đi bộ văn hoá, phát âm, tự đánh giá.

Fun! Fun! Korean 1: SBT / Lee Dong Eun, Kim Ji Young [04-12-2020] Đầu mục:1

Giúp người đọc nâng cao kĩ năng giao tiếp của họ thông qua việc hiểu rõ hơn về cấu trúc của tiếng Hàn và các phương pháp nói khác nhau.

Fun! Fun! Korean 2: SGK / Kim Jungsook, Jung Myungsook, Kim Jiyoung [04-12-2020] Đầu mục:1

Giúp người đọc nâng cao kĩ năng giao tiếp của họ thông qua việc hiểu rõ hơn về cấu trúc của tiếng Hàn và các phương pháp nói khác nhau.

Fun! Fun! Korean 2: SBT / Lee Dong Eun, Lee Junho, Lee Yookyoung [04-12-2020] Đầu mục:1

Giúp người đọc nâng cao kĩ năng giao tiếp của họ thông qua việc hiểu rõ hơn về cấu trúc của tiếng Hàn và các phương pháp nói khác nhau.