Thông tin tài liệu
DDC 004
Tác giả CN Trần Quang Vinh
Nhan đề Kiến trúc máy tính : Giáo trình Cao đẳng sư phạm / Trần Quang Vinh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb.Đại học sư phạm, 2004
Mô tả vật lý 322tr. ; 24cm
Tóm tắt Khái quát về lịch sử và ứng dụng của máy tính. Khảo sát các nguyên tắc tổ chức, cách thức hoạt động các bộ phận chính của một hệ thống máy tính gồm bộ xử lý, bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi liên kết với nhau qua các bus. Khái niệm và cách thức tổ chức hoạt động của các bộ phận liên quan đến kiến trúc của máy tính ở các cấp: cấp vi chương trình, cấp máy quy ước, cấp máy hệ điều hành và cấp hợp ngữ.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Máy tính
Từ khóa tự do Cấu trúc
Môn học Máy tính và công nghệ thông tin
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(4): 2103030-2, 2103059
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(43): 1114934-75, 1152020
00000000nam#a2200000ui#4500
0011082
00211
0045452FAE6-AA3A-4CFD-8DC2-F08BFE13333F
005202105101606
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20210510160635|bphamhuong|c20160310150552|dphamhuong|y20140314092118|zgiangth
082 |a004|bTR121K
100 |aTrần Quang Vinh
245 |aKiến trúc máy tính : |bGiáo trình Cao đẳng sư phạm / |cTrần Quang Vinh
260 |aHà Nội : |bNxb.Đại học sư phạm, |c2004
300 |a322tr. ; |c24cm
520 |aKhái quát về lịch sử và ứng dụng của máy tính. Khảo sát các nguyên tắc tổ chức, cách thức hoạt động các bộ phận chính của một hệ thống máy tính gồm bộ xử lý, bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi liên kết với nhau qua các bus. Khái niệm và cách thức tổ chức hoạt động của các bộ phận liên quan đến kiến trúc của máy tính ở các cấp: cấp vi chương trình, cấp máy quy ước, cấp máy hệ điều hành và cấp hợp ngữ.
653 |aGiáo trình
653 |aMáy tính
653 |aCấu trúc
690|aMáy tính và công nghệ thông tin
691|aMáy tính
692|aKhoa học máy tính
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(4): 2103030-2, 2103059
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(43): 1114934-75, 1152020
890|a47|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2103030 Kho đọc số 1 tầng 2 004 TR121K Sách tham khảo 1
2 2103031 Kho đọc số 1 tầng 2 004 TR121K Sách tham khảo 2
3 2103032 Kho đọc số 1 tầng 2 004 TR121K Sách tham khảo 3
4 2103059 Kho đọc số 1 tầng 2 004 TR121K Sách tham khảo 4
5 1114934 Kho mượn sô 1 tầng 1 004 TR121K Sách giáo trình 5
6 1114935 Kho mượn sô 1 tầng 1 004 TR121K Sách giáo trình 6
7 1114936 Kho mượn sô 1 tầng 1 004 TR121K Sách giáo trình 7
8 1114937 Kho mượn sô 1 tầng 1 004 TR121K Sách giáo trình 8
9 1114938 Kho mượn sô 1 tầng 1 004 TR121K Sách giáo trình 9
10 1114939 Kho mượn sô 1 tầng 1 004 TR121K Sách giáo trình 10