Sách tham khảo
363.192
Thực phẩm và an toàn thực phẩm /
DDC 363.192
Tác giả CN Nguyễn Văn Lợi
Nhan đề Thực phẩm và an toàn thực phẩm / Nguyễn Văn Lợi
Thông tin xuất bản Nxb. Bách Khoa Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 335tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Cung cấp kiến thức cơ bản về thực phẩm, an toàn thực phẩm, thành phần hóa học của thực phẩm, chỉ tiêu chất lượng, cách lựa chọn thực phẩm và các biện pháp bảo quản thực phẩm
Từ khóa tự do Thực phẩm
Từ khóa tự do An toàn thực phẩm
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(2): 2115752-3
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(3): 2512180-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116406
00212
0044C83B28B-8AE3-4E33-8149-218F94A89C98
005201806151616
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049504488
039|y20180615161749|ztrannhien
082 |a363.192
100 |aNguyễn Văn Lợi
245 |aThực phẩm và an toàn thực phẩm / |cNguyễn Văn Lợi
260 |bNxb. Bách Khoa Hà Nội, |c2018
300 |a335tr. ; |c27 cm.
520 |aCung cấp kiến thức cơ bản về thực phẩm, an toàn thực phẩm, thành phần hóa học của thực phẩm, chỉ tiêu chất lượng, cách lựa chọn thực phẩm và các biện pháp bảo quản thực phẩm
653 |aThực phẩm
653 |aAn toàn thực phẩm
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(2): 2115752-3
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(3): 2512180-2
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2512180 Kho mượn Cơ sở 2 363.192 Sách tham khảo 3
2 2512181 Kho mượn Cơ sở 2 363.192 Sách tham khảo 4
3 2512182 Kho mượn Cơ sở 2 363.192 Sách tham khảo 5
4 2115753 Kho đọc số 1 tầng 2 363.192 Sách tham khảo 2
5 2115752 Kho đọc số 1 tầng 2 363.192 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào