Tài liệu sinh viên
Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về môi trường học tập tại trường Đại học Hạ Long :
Tác giả CN Bùi Thị Chài, Vũ Minh Hiếu, Vi Thị Xuân
Nhan đề Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về môi trường học tập tại trường Đại học Hạ Long : Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên (Tham gia xét giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường)
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2018
Mô tả vật lý 63tr.
Phụ chú Lớp Toán - Tin K36. Khoa Sư phạm Trung học. Năm thứ: 3. Số năm đào tạo: 3. Ngành học: Toán - Tin
Từ khóa tự do Khoa Sư phạm Trung học
Từ khóa tự do Môi trường học tập
Từ khóa tự do Trường Đại học Hạ Long
Môn học Toán ứng dụng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Quý Kim hướng dẫn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 3 tầng 2(1): 2300073
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116408
00214
003True
004B028BFA1-FD95-4835-9A8A-A445E0A27D53
005201809111458
006
007
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180911145646|ztrannhien
100 |aBùi Thị Chài, Vũ Minh Hiếu, Vi Thị Xuân
245 |aKhảo sát sự hài lòng của sinh viên về môi trường học tập tại trường Đại học Hạ Long : |bBáo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên (Tham gia xét giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường)
260 |aQuảng Ninh, |c2018
300 |a63tr.
500|aLớp Toán - Tin K36. Khoa Sư phạm Trung học. Năm thứ: 3. Số năm đào tạo: 3. Ngành học: Toán - Tin
653|aKhoa Sư phạm Trung học
653|aMôi trường học tập
653|aTrường Đại học Hạ Long
690 |aToán ứng dụng
700|aNguyễn Thị Quý Kim hướng dẫn
852|aHALOU|bKho đọc số 3 tầng 2|j(1): 2300073
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2300073 Kho đọc số 3 tầng 2 Tài liệu sinh viên 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào