Sách tham khảo
796
Phương pháp dạy bơi và phòng tránh tai nạn đuối nước :
DDC 796
Tác giả CN Ngô Xuân Viện
Nhan đề Phương pháp dạy bơi và phòng tránh tai nạn đuối nước : Xuất bản phẩm nhà nước đặt hàng / Ngô Xuân Viện
Thông tin xuất bản H, : Nxb. Thể dục Thể thao, 2018
Mô tả vật lý 279tr. ; 19 cm.
Từ khóa tự do Bơi lội
Từ khóa tự do Đuối nước
Từ khóa tự do Phương pháp
Môn học Thể dục
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2115754
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(2): 2512174-5
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1160425
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116409
00212
0044CA24BFF-770B-4FD3-A146-573DBAB12FF4
005201809180857
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-85-0673-5
039|y20180918085545|ztrannhien
082 |a796
100 |aNgô Xuân Viện
245 |aPhương pháp dạy bơi và phòng tránh tai nạn đuối nước : |bXuất bản phẩm nhà nước đặt hàng / |cNgô Xuân Viện
260 |aH, : |bNxb. Thể dục Thể thao, |c2018
300 |a279tr. ; |c19 cm.
653 |aBơi lội
653 |aĐuối nước
653 |aPhương pháp
690 |aThể dục
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2115754
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(2): 2512174-5
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1160425
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2512174 Kho mượn Cơ sở 2 796 Sách tham khảo 3
2 2512175 Kho mượn Cơ sở 2 796 Sách tham khảo 4
3 1160425 Kho mượn sô 1 tầng 1 796 Sách tham khảo 1
4 2115754 Kho đọc số 1 tầng 2 796 Sách tham khảo 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào