Sách tham khảo
796
Phát triển phong trào thể dục thể thao trong xây dựng nông thôn mới :
DDC 796
Tác giả CN Vũ Trọng Lợi
Nhan đề Phát triển phong trào thể dục thể thao trong xây dựng nông thôn mới : Xuất bản phẩm nhà nước đặt hàng / Vũ Trọng Lợi
Thông tin xuất bản H, : Nxb. Thể dục Thể thao, 2018
Mô tả vật lý 251tr. ; 19 cm.
Từ khóa tự do Nông thôn mới
Từ khóa tự do Thể dục
Từ khóa tự do Thể thao
Môn học Thể dục
Tác giả(bs) CN Vũ Trọng Lợi
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(2): 2115757-8
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(2): 2512170-1
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1160427
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116411
00212
00460CBD42A-CC9E-49FF-8FDB-7F8200977F1C
005201809180910
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-85-0669-8
039|y20180918090903|ztrannhien
082 |a796
100 |aVũ Trọng Lợi
245 |aPhát triển phong trào thể dục thể thao trong xây dựng nông thôn mới : |bXuất bản phẩm nhà nước đặt hàng / |cVũ Trọng Lợi
260 |aH, : |bNxb. Thể dục Thể thao, |c2018
300 |a251tr. ; |c19 cm.
653 |aNông thôn mới
653 |aThể dục
653 |aThể thao
690 |aThể dục
700|aVũ Trọng Lợi
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(2): 2115757-8
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(2): 2512170-1
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1160427
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2115758 Kho đọc số 1 tầng 2 796 Sách tham khảo 2
2 1160427 Kho mượn sô 1 tầng 1 796 Sách tham khảo 3
3 2512170 Kho mượn Cơ sở 2 796 Sách tham khảo 4
4 2512171 Kho mượn Cơ sở 2 796 Sách tham khảo 5
5 2115757 Kho đọc số 1 tầng 2 796 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào