Sách tham khảo
959
Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 thắng lợi của đàm phán hòa bình gay go nhất thế kỷ XX /
DDC 959
Tác giả CN Vũ Thiên Bình sưu tầm, tuyển chọn
Nhan đề Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 thắng lợi của đàm phán hòa bình gay go nhất thế kỷ XX / Vũ Thiên Bình sưu tầm, tuyển chọn
Thông tin xuất bản H, : Nxb. Lao động, 2018
Mô tả vật lý 400tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Hiệp định Paris
Từ khóa tự do Đàm phán hòa bình
Từ khóa tự do Việt Nam
Môn học Lịch sử
Tác giả(bs) CN Vũ Thiên Bình
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2115759
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116412
00212
0045F7C941F-284B-4340-B258-9DAD9A0B86BC
005201809180918
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045993422
020|c415000
039|y20180918091655|ztrannhien
082 |a959
100 |aVũ Thiên Bình sưu tầm, tuyển chọn
245 |aHiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 thắng lợi của đàm phán hòa bình gay go nhất thế kỷ XX / |cVũ Thiên Bình sưu tầm, tuyển chọn
260 |aH, : |bNxb. Lao động, |c2018
300 |a400tr. ; |c27 cm.
653 |aHiệp định Paris
653 |aĐàm phán hòa bình
653 |aViệt Nam
690 |aLịch sử
700|aVũ Thiên Bình
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2115759
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2115759 Kho đọc số 1 tầng 2 959 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào