Kết quả NCKH
500 TR561TH
Thông tin Khoa học tập 03/2018 /
DDC 500
Tác giả CN Trường Đại học Hạ Long
Nhan đề Thông tin Khoa học tập 03/2018 / Trường Đại học Hạ Long = Ha Long University
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2018
Thông tin xuất bản Nxb. Đại học Thái Nguyên
Mô tả vật lý 195tr. ; 27cm
Tóm tắt Tài liệu gồm các bài viết của cán bộ, giảng viên trong trường vể khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học nông nghiệp và giới thiệu sản phẩm khoa học mới, ca khúc mới.
Từ khóa tự do Trường Đại học Hạ Long
Từ khóa tự do Thông tin
Từ khóa tự do Khoa học
Từ khóa tự do Ha Long University
Địa chỉ HALOUKho đọc số 2 tầng 2(15): 2200996-1010
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(14): 1160428-41
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116415
00213
00436B01ABF-1628-4306-9328-DAB6D24F3F77
005201810041449
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020|a978-604-915-6304
039|y20181004144926|ztrannhien
082 |a500|bTR561TH
100 |aTrường Đại học Hạ Long
245 |aThông tin Khoa học tập 03/2018 / |cTrường Đại học Hạ Long = Ha Long University
260 |aQuảng Ninh, |c2018
260|bNxb. Đại học Thái Nguyên
300 |a195tr. ; |c27cm
520 |aTài liệu gồm các bài viết của cán bộ, giảng viên trong trường vể khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học nông nghiệp và giới thiệu sản phẩm khoa học mới, ca khúc mới.
653 |aTrường Đại học Hạ Long
653 |aThông tin
653 |aKhoa học
653|aHa Long University
852|aHALOU|bKho đọc số 2 tầng 2|j(15): 2200996-1010
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(14): 1160428-41
890|a29
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2200996 Kho đọc số 2 tầng 2 500 TR561TH Kết quả NCKH 1
2 2200997 Kho đọc số 2 tầng 2 500 TR561TH Kết quả NCKH 2
3 2200999 Kho đọc số 2 tầng 2 500 TR561TH Kết quả NCKH 4
4 2200998 Kho đọc số 2 tầng 2 500 TR561TH Kết quả NCKH 3
5 2201001 Kho đọc số 2 tầng 2 500 TR561TH Kết quả NCKH 6
6 2201002 Kho đọc số 2 tầng 2 500 TR561TH Kết quả NCKH 7
7 2201003 Kho đọc số 2 tầng 2 500 TR561TH Kết quả NCKH 8
8 2201004 Kho đọc số 2 tầng 2 500 TR561TH Kết quả NCKH 9
9 2201005 Kho đọc số 2 tầng 2 500 TR561TH Kết quả NCKH 10
10 2201006 Kho đọc số 2 tầng 2 500 TR561TH Kết quả NCKH 11
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào