Sách tham khảo
959
Đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh /
DDC 959
Tác giả CN Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.Ban tuyên giáo tỉnh ủy
Nhan đề Đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh / Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.Ban tuyên giáo tỉnh ủy
Lần xuất bản Tái bản lần 2 có chỉnh lý và bổ sung
Thông tin xuất bản 2017
Mô tả vật lý 155 tr. ; 21cm
Tóm tắt Phần 1. Thân thế, sự nghiệp người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Phần 2. Tri ân anh hùng liệt sỹ Vũ Văn Hiếu
Từ khóa tự do Bí thư Đặc khu ủy
Từ khóa tự do Vũ Văn Hiếu
Từ khóa tự do Quảng Ninh
Từ khóa tự do Mỏ than
Môn học Lịch sử
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2115761
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(1): 2512936
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1160442
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116416
00212
00491306C48-57FA-4F22-B1AE-AC9CE9A0BFC0
005201810041604
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786049019968
039|a20181004160346|btrannhien|y20181004160034|ztrannhien
082 |a959
100 |aBan chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.Ban tuyên giáo tỉnh ủy
245 |aĐồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh / |cBan chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.Ban tuyên giáo tỉnh ủy
250 |aTái bản lần 2 có chỉnh lý và bổ sung
260 |c2017
300 |a155 tr. ; |c21cm
520|aPhần 1. Thân thế, sự nghiệp người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Phần 2. Tri ân anh hùng liệt sỹ Vũ Văn Hiếu
653 |aBí thư Đặc khu ủy
653 |aVũ Văn Hiếu
653 |aQuảng Ninh
653|aMỏ than
690 |aLịch sử
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2115761
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(1): 2512936
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1160442
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1160442 Kho mượn sô 1 tầng 1 959 Sách tham khảo 1
2 2115761 Kho đọc số 1 tầng 2 959 Sách tham khảo 2
3 2512936 Kho mượn Cơ sở 2 959 Sách tham khảo 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào