Tài liệu sinh viên
Tìm hiểu về sự hài lòng của du khách quốc tế khi đến Vịnh Hạ Long
Tác giả CN Trần Thị Hải Vân
Nhan đề Tìm hiểu về sự hài lòng của du khách quốc tế khi đến Vịnh Hạ Long
Thông tin xuất bản Quảng Ninh : Trường Đại học Hạ Long, 2018
Mô tả vật lý 47tr.
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(1): 2512183
Tệp tin điện tử 0
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116417
00214
003True
0046EA9B253-E083-4133-BA4F-8ABF30CE67E3
005201810090950
006
007
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181009094914|zhangpham
100 |aTrần Thị Hải Vân
245 |aTìm hiểu về sự hài lòng của du khách quốc tế khi đến Vịnh Hạ Long
260 |aQuảng Ninh : |bTrường Đại học Hạ Long, |c2018
300 |a47tr.
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(1): 2512183
856 |s.MB|n0
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2512183 Kho mượn Cơ sở 2 Tài liệu sinh viên 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào