Tài liệu sinh viên
Đề tài nghiên cứu khoa học nghiên cứu về vấn đề làm thêm của sinh viên trường Đại học Hạ Long
Tác giả TT Phạm Thị Hải Yến, Ngô Vũ Việt Hà, Khonesavanh Chanthalangsy
Nhan đề Đề tài nghiên cứu khoa học nghiên cứu về vấn đề làm thêm của sinh viên trường Đại học Hạ Long
Thông tin xuất bản Quảng Ninh : Trường Đại học Hạ Long, 2018
Mô tả vật lý 27tr.
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(1): 2512184
Tệp tin điện tử 0
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116418
00214
003True
004893C3A46-041E-4759-888A-8914665682DB
005201810090953
006
007
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181009095219|zhangpham
110 |aPhạm Thị Hải Yến, Ngô Vũ Việt Hà, Khonesavanh Chanthalangsy
245 |aĐề tài nghiên cứu khoa học nghiên cứu về vấn đề làm thêm của sinh viên trường Đại học Hạ Long
260 |aQuảng Ninh : |bTrường Đại học Hạ Long, |c2018
300 |a27tr.
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(1): 2512184
856 |s.MB|n0
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2512184 Kho mượn Cơ sở 2 Tài liệu sinh viên 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào