Tài liệu sinh viên
Nguyên cứu cung đối với loại hình du lịch mice tại Quảng Ninh :
Tác giả TT Dương Thị Ngọc Lan, Phạm Thùy Dương, Trần Thu Nga, Nguyễn Quang Thắng
Nhan đề Nguyên cứu cung đối với loại hình du lịch mice tại Quảng Ninh : Đề tài khoa học sinh viên
Thông tin xuất bản Quảng Ninh : Trường Đại học Hạ Long, 2018
Mô tả vật lý 90tr.
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(1): 2512186
Tệp tin điện tử 0
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116420
00214
003True
004E49111D3-ECB5-42E9-A266-FB1D2FC63D00
005201810091007
006
007
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181009100652|zhangpham
110 |aDương Thị Ngọc Lan, Phạm Thùy Dương, Trần Thu Nga, Nguyễn Quang Thắng
245 |aNguyên cứu cung đối với loại hình du lịch mice tại Quảng Ninh : |bĐề tài khoa học sinh viên
260 |aQuảng Ninh : |bTrường Đại học Hạ Long, |c2018
300 |a90tr.
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(1): 2512186
856 |s.MB|n0
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2512186 Kho mượn Cơ sở 2 Tài liệu sinh viên 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào