Tài liệu sinh viên
Nghiên cứu văn hóa miền biển Quảng Ninh
Tác giả TT Phạm Ngọc Trà, Phạm Thị Phương, Lê Thị Quỳnh Hoa
Nhan đề Nghiên cứu văn hóa miền biển Quảng Ninh
Thông tin xuất bản Quảng Ninh : Trường Đại học Hạ Long, 2018
Mô tả vật lý 32tr.
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(1): 2512187
Tệp tin điện tử 0
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116421
00214
003True
0047D9A094B-BC0F-4F54-B42A-2BDFC52295A2
005201810091010
006
007
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181009100942|zhangpham
110 |aPhạm Ngọc Trà, Phạm Thị Phương, Lê Thị Quỳnh Hoa
245 |aNghiên cứu văn hóa miền biển Quảng Ninh
260 |aQuảng Ninh : |bTrường Đại học Hạ Long, |c2018
300 |a32tr.
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(1): 2512187
856 |s.MB|n0
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2512187 Kho mượn Cơ sở 2 Tài liệu sinh viên 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào