Tài liệu sinh viên
Nghiên cứu tài nguyên du lịch văn hóa nhằm phát triển loại hình du lịch văn hóa tại thị xã Quảng Yên
Tác giả CN Vũ Minh Huyền
Nhan đề Nghiên cứu tài nguyên du lịch văn hóa nhằm phát triển loại hình du lịch văn hóa tại thị xã Quảng Yên
Thông tin xuất bản Quảng Ninh : Trường Đại học Hạ Long, 2018
Mô tả vật lý 81tr.
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(1): 2512190
Tệp tin điện tử 0
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116423
00214
003True
0048B12F084-A9DE-4B33-B7AC-0561F75C102D
005201810091021
006
007
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181009102046|zhangpham
100 |aVũ Minh Huyền
245 |aNghiên cứu tài nguyên du lịch văn hóa nhằm phát triển loại hình du lịch văn hóa tại thị xã Quảng Yên
260 |aQuảng Ninh : |bTrường Đại học Hạ Long, |c2018
300 |a81tr.
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(1): 2512190
856 |s.MB|n0
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2512190 Kho mượn Cơ sở 2 Tài liệu sinh viên 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào