Tài liệu sinh viên
Nghiên cứu tài nguyên phát triển loại hình du lịch homestay tại huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh
Tác giả CN Vũ Thị Hằng
Nhan đề Nghiên cứu tài nguyên phát triển loại hình du lịch homestay tại huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh
Thông tin xuất bản Quảng Ninh : Trường Đại học Hạ Long, 2018
Mô tả vật lý 69tr.
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(1): 2512191
Tệp tin điện tử 0
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116424
00214
003True
004607D6E4C-9F1D-49D0-A094-8C925C323C9E
005201810091024
006
007
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181009102336|zhangpham
100 |aVũ Thị Hằng
245 |aNghiên cứu tài nguyên phát triển loại hình du lịch homestay tại huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh
260 |aQuảng Ninh : |bTrường Đại học Hạ Long, |c2018
300 |a69tr.
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(1): 2512191
856 |s.MB|n0
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2512191 Kho mượn Cơ sở 2 Tài liệu sinh viên 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào