Tài liệu sinh viên
Nghiên cứu điều kiện phát triển du lịch treking tại huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh
Tác giả TT Bùi Thị Hải Yến, Vũ Trần Quỳnh Trang
Nhan đề Nghiên cứu điều kiện phát triển du lịch treking tại huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh
Thông tin xuất bản Quảng Ninh : Trường Đại học Hạ Long, 2018
Mô tả vật lý 71tr.
Địa chỉ HALOUKho mượn Cơ sở 2(1): 2512192
Tệp tin điện tử 0
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116425
00214
003True
004A7279594-5A1E-46F8-9005-1F653DB19DD8
005201810091026
006
007
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181009102553|zhangpham
110 |aBùi Thị Hải Yến, Vũ Trần Quỳnh Trang
245 |aNghiên cứu điều kiện phát triển du lịch treking tại huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh
260 |aQuảng Ninh : |bTrường Đại học Hạ Long, |c2018
300 |a71tr.
852|aHALOU|bKho mượn Cơ sở 2|j(1): 2512192
856 |s.MB|n0
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2512192 Kho mượn Cơ sở 2 Tài liệu sinh viên 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào