Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782
    Nhan đề: Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng :
DDC 495.782
Tác giả CN Ahn Jean - myung
Nhan đề Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng : Sơ cấp / Ahn Jean - myung, Lee Kyung - ah, Han Hoo - young, Biên dịch Trang Thơm
Thông tin xuất bản H : Nxb. Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 379tr. : minh họa ; 24cm
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Hàn. Nhiều chủ điểm ngữ pháp xuất hiện trong kỳ thi TOPIK sơ cấp trình độ 1 và 2. So sánh các chủ điểm ngữ pháp tương đồng. Luyện tập sử dụng một loạt cấu trúc trong cùng một tình huống. Các chủ điểm ngữ pháp được giới thiệu gần gũi, quen thuộc với đời sống hàng ngày
Từ khóa tự do Tiếng Hàn
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Môn học Nhân văn
Tác giả(bs) CN Biên dịch Trang Thơm
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2116283-7
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(10): 1161530-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00116748
00212
004922E70B0-D25A-4954-8736-44F7F3384EB5
005202209281529
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a8935246903360|c180000
039|a20220928152931|btrannhien|c20201202110720|dphamhuong|y20190717160627|zphamhuong
082 |a495.782
100 |aAhn Jean - myung
245 |aNgữ pháp tiếng Hàn thông dụng : |bSơ cấp / |cAhn Jean - myung, Lee Kyung - ah, Han Hoo - young, Biên dịch Trang Thơm
260 |aH : |bNxb. Hồng Đức, |c2018
300 |a379tr. : |bminh họa ; |c24cm
520 |aCung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Hàn. Nhiều chủ điểm ngữ pháp xuất hiện trong kỳ thi TOPIK sơ cấp trình độ 1 và 2. So sánh các chủ điểm ngữ pháp tương đồng. Luyện tập sử dụng một loạt cấu trúc trong cùng một tình huống. Các chủ điểm ngữ pháp được giới thiệu gần gũi, quen thuộc với đời sống hàng ngày
653 |aTiếng Hàn
653 |aNgữ pháp
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Hàn Quốc
700 |aBiên dịch Trang Thơm
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2116283-7
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(10): 1161530-9
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/NP%20ti%E1%BA%BFng%20H%C3%A0n%20th%C3%B4ng%20d%E1%BB%A5ng%20SC.jpg
890|a15|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2116283 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 Sách giáo trình 1
2 2116284 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 Sách giáo trình 2
3 2116285 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 Sách giáo trình 3
4 2116286 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 Sách giáo trình 4
5 2116287 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 Sách giáo trình 5
6 1161530 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách giáo trình 6
7 1161531 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách giáo trình 7
8 1161532 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách giáo trình 8
9 1161533 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách giáo trình 9
10 1161534 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách giáo trình 10