Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782
    Nhan đề: Đề thi năng lực tiếng Hàn TOPIK I /
DDC 495.782
Tác giả CN Lê Duy Khoa
Nhan đề Đề thi năng lực tiếng Hàn TOPIK I / Lê Duy Khoa
Thông tin xuất bản TP Hồ Chí Minh : Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 202tr. ; 23cm
Tóm tắt Gồm 6 đề thi thử và đáp án
Từ khóa tự do Đề thi
Từ khóa tự do TOPIK
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2116318-22
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(10): 1161600-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00116755
00212
0043C4A5DEB-127F-4F7D-B7D9-7197E772D8EA
005202209281528
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786047358199|c118000
039|a20220928152900|btrannhien|c20201202110252|dphamhuong|y20190723095713|zphamhuong
082 |a495.782
100 |aLê Duy Khoa
245 |aĐề thi năng lực tiếng Hàn TOPIK I / |cLê Duy Khoa
260 |aTP Hồ Chí Minh : |bĐại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a202tr. ; |c23cm
520 |aGồm 6 đề thi thử và đáp án
653 |aĐề thi
653 |aTOPIK
653 |aTiếng Hàn Quốc
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2116318-22
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(10): 1161600-9
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/KIPOSDATA1/HuongPham/%C4%90T%20n%C4%83ng%20l%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFng%20H%C3%A0n%20TOPIK%20I.jpg
890|a15|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1161600 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 1
2 1161601 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 2
3 1161602 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 3
4 1161603 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 4
5 1161604 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 5
6 1161605 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 6
7 1161606 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 7
8 1161607 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 8
9 1161608 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 9 Hạn trả:21-10-2022
10 1161609 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 10 Hạn trả:10-10-2022