Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782
    Nhan đề: Ngữ pháp cơ bản tiếng Hàn /
DDC 495.782
Tác giả CN Lê Huy Khoa
Nhan đề Ngữ pháp cơ bản tiếng Hàn / Lê Huy Khoa
Lần xuất bản Tái bản có chỉnh sửa
Thông tin xuất bản T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại Học Quốc Gia T.P. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 286tr. : minh họa ; 20,5cm
Tóm tắt Đây là quyển sách đầu tiên hệ thống một cách đầy đủ, chính xác và khoa học nhất các kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Hàn như: danh từ, động từ, tính từ,...
Từ khóa tự do Tiếng Hàn
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(5): 2116539-43
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 2(10): 1162006-15
00000000nam#a2200000ui#4500
00117016
00212
0041EBAB795-BB2A-4B74-A08A-3055CFE7D7E0
005202209281529
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786047360666|c128000
039|a20220928152953|btrannhien|c20201202155554|dphamhuong|y20191105093133|zphamhuong
082 |a495.782
100 |aLê Huy Khoa
245 |aNgữ pháp cơ bản tiếng Hàn / |cLê Huy Khoa
250 |aTái bản có chỉnh sửa
260 |aT.P. Hồ Chí Minh : |bNxb. Đại Học Quốc Gia T.P. Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a286tr. : |bminh họa ; |c20,5cm
520 |aĐây là quyển sách đầu tiên hệ thống một cách đầy đủ, chính xác và khoa học nhất các kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Hàn như: danh từ, động từ, tính từ,...
653 |aTiếng Hàn
653 |aNgữ pháp
690|aNhân văn
691|aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692|aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(5): 2116539-43
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 2|j(10): 1162006-15
890|a15|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2116540 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 Sách tham khảo 2
2 1162011 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 11
3 2116541 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 Sách tham khảo 3
4 1162012 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 12
5 2116542 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 Sách tham khảo 4
6 2116543 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 Sách tham khảo 5
7 1162006 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 6
8 1162007 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 7
9 1162008 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 8
10 1162009 Kho mượn sô 1 tầng 2 495.782 Sách tham khảo 9