Thông tin tài liệu
  • Kết quả NCKH
  • Ký hiệu PL/XG: 372
    Nhan đề: “Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành Giáo dục - Đào tạo” hệ đào tạo Cao đẳng sư phạm Tiểu học, trường Đại học Hạ Long. :
DDC 372
Tác giả CN Trần Thị Kim Loan
Nhan đề “Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành Giáo dục - Đào tạo” hệ đào tạo Cao đẳng sư phạm Tiểu học, trường Đại học Hạ Long. : Tài liệu / Trần Thị Kim Loan
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2019
Mô tả vật lý 77tr. ; A4
Phụ chú Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở
Từ khóa tự do Biên soạn tài liệu
Từ khóa tự do Quản lí hành chính nhà nước
Từ khóa tự do Quản lí ngành Giáo dục - Đào tạo
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Hạ Long
Địa chỉ HALOUKho đọc số 2 tầng 2(1): 2201119
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/sach tieng nhat/nckh bia.jpg
00000000nam#a2200000ui#4500
00117057
00213
00426D982A0-376B-4F91-8ECA-F831BE5ACA74
005202003041431
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200304143245|ztrannhien
082 |a372
100 |aTrần Thị Kim Loan
245 |a“Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành Giáo dục - Đào tạo” hệ đào tạo Cao đẳng sư phạm Tiểu học, trường Đại học Hạ Long. : |bTài liệu / |cTrần Thị Kim Loan
260 |aQuảng Ninh, |c2019
300 |a77tr. ; |cA4
500|aNhiệm vụ khoa học cấp cơ sở
653 |aBiên soạn tài liệu
653 |aQuản lí hành chính nhà nước
653 |aQuản lí ngành Giáo dục - Đào tạo
690 |aGiáo dục tiểu học
710 |aTrường Đại học Hạ Long|bKhoa Khoa học Cơ bản
852|aHALOU|bKho đọc số 2 tầng 2|j(1): 2201119
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/sach tieng nhat/nckh bia.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2201119 Kho đọc số 2 tầng 2 372 Kết quả NCKH 1