Thông tin tài liệu
  • Kết quả NCKH
  • Ký hiệu PL/XG: 320
    Nhan đề: Xây dựng bài tập thực hành chương 5. “Suy luận” – Học phần Lôgic học đại cương cho sinh viên trường Đại học Hạ Long. :
DDC 320
Tác giả CN Đoàn Thị Tâm
Nhan đề Xây dựng bài tập thực hành chương 5. “Suy luận” – Học phần Lôgic học đại cương cho sinh viên trường Đại học Hạ Long. : Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Khoa / Đoàn Thị Tâm
Thông tin xuất bản Quảng Ninh, 2018
Mô tả vật lý 5tr. ; A4
Phụ chú Nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở
Từ khóa tự do Lôgic học đại cương
Từ khóa tự do Bài tập thực hành
Từ khóa tự do Suy luận
Tác giả(bs) TT Trường Đại học Hạ Long
Địa chỉ HALOUKho đọc số 2 tầng 2(1): 2201122
Tệp tin điện tử http://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/sach tieng nhat/nckh bia.jpg
00000000nam#a2200000ui#4500
00117060
00213
0042407B1BF-A687-42C9-8A3B-D8660D5A2E8E
005202003041456
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20200304145806|ztrannhien
082 |a320
100 |aĐoàn Thị Tâm
245 |aXây dựng bài tập thực hành chương 5. “Suy luận” – Học phần Lôgic học đại cương cho sinh viên trường Đại học Hạ Long. : |bThuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Khoa / |cĐoàn Thị Tâm
260 |aQuảng Ninh, |c2018
300 |a5tr. ; |cA4
500|aNhiệm vụ khoa học cấp cơ sở
653 |aLôgic học đại cương
653 |aBài tập thực hành
653 |aSuy luận
690 |aGiáo dục chính trị
710 |aTrường Đại học Hạ Long|bKhoa Khoa học Cơ bản
852|aHALOU|bKho đọc số 2 tầng 2|j(1): 2201122
8561|uhttp://thuvien.daihochalong.edu.vn/kiposdata1/sach tieng nhat/nckh bia.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2201122 Kho đọc số 2 tầng 2 320 Kết quả NCKH 1