Thông tin tài liệu
DDC 372.21
Tác giả CN Lê Thanh Vân
Nhan đề Sinh lí học trẻ em / Lê Thanh Vân
Nhan đề Giáo trình: Tài liệu dùng cho sinh viên các trường Sư phạm mầm non
Thông tin xuất bản Nxb. Đại học Sư phạm, 2017
Mô tả vật lý 148tr. ; 24cm
Tóm tắt Trình bày kiến thức cơ bản chung về đặc điểm phát triển sinh lí trẻ em lứa tuổi mầm non như: đặc điểm phát triển của hệ thần kinh; đặc điểm phát triển của các cơ quan phân tích; hệ vận động; hệ tuần hoàn; hệ hô hấp; hệ tiêu hoá; hệ bài tiết...
Từ khóa tự do Giáo dục mẫu giáo
Từ khóa tự do Trẻ em
Từ khóa tự do Sinh lí học
Môn học Đào tạo giáo viên
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 1(2): 2116907-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00120370
002110
004BEBFD577-21FA-4F6E-BEC5-E270E5AE2182
005202012021401
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045406380
039|a20201202140405|btrannhien|y20201202110748|ztrannhien
082 |a372.21
100 |aLê Thanh Vân
245 |aSinh lí học trẻ em / |cLê Thanh Vân
245|bGiáo trình: Tài liệu dùng cho sinh viên các trường Sư phạm mầm non
260 |bNxb. Đại học Sư phạm, |c2017
300 |a148tr. ; |c24cm
520|aTrình bày kiến thức cơ bản chung về đặc điểm phát triển sinh lí trẻ em lứa tuổi mầm non như: đặc điểm phát triển của hệ thần kinh; đặc điểm phát triển của các cơ quan phân tích; hệ vận động; hệ tuần hoàn; hệ hô hấp; hệ tiêu hoá; hệ bài tiết...
653 |aGiáo dục mẫu giáo
653 |aTrẻ em
653 |aSinh lí học
690 |aĐào tạo giáo viên
691 |aGiáo dục Mầm non
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 1|j(2): 2116907-8
890|a2|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2116907 Kho đọc số 1 tầng 1 372.21 Sách giáo trình 1
2 2116908 Kho đọc số 1 tầng 1 372.21 Sách giáo trình 2