Thông tin tài liệu
DDC 495.782
Tác giả CN Lee Junghee
Nhan đề Get It Korean Listening 5 / Lee Junghee, Kim Jungsub, Cho Hyunyong, Danielle O. Pyun, Yoo Sejoon, Anh Doyeon, Lee Joohee
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản Trường Đại học Kyunghee, 2015
Thông tin xuất bản Korea
Mô tả vật lý 129tr. ;
Tóm tắt Bộ sách này cung cấp một loạt các chức năng ngôn ngữ và cách diễn đạt cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cùng với ngữ cảnh sử dụng của chúng. Mục đích giúp người học thực hiện các công việc đơn giản và giao tiếp về các chủ đề quen thuộc.
Từ khóa tự do Listening
Từ khóa tự do Tiếng Hàn
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Hàn Quốc
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2116980
00000000nam#a2200000ui#4500
00120429
002110
004347B466F-B52C-40BC-9B62-7BF2171FFD34
005202012040932
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a978-89-7699-971-9
039|y20201204093427|ztrannhien
082 |a495.782
100 |aLee Junghee
245 |aGet It Korean Listening 5 / |cLee Junghee, Kim Jungsub, Cho Hyunyong, Danielle O. Pyun, Yoo Sejoon, Anh Doyeon, Lee Joohee
250|a1
260 |bTrường Đại học Kyunghee, |c2015
260|aKorea
300 |a129tr. ;
520|aBộ sách này cung cấp một loạt các chức năng ngôn ngữ và cách diễn đạt cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cùng với ngữ cảnh sử dụng của chúng. Mục đích giúp người học thực hiện các công việc đơn giản và giao tiếp về các chủ đề quen thuộc.
653 |aListening
653 |aTiếng Hàn
653 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2116980
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2116980 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 Sách giáo trình 1