Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782 N400NG
    Nhan đề: 사찰에는 도깨비도 살고 삼신할미도 산다 /
DDC 495.782
Tác giả CN 노승대
Tác giả CN No Seung-dae
Nhan đề 사찰에는 도깨비도 살고 삼신할미도 산다 / 노승대
Nhan đề Ngôi đền mà Yêu tinh và Thần tam mẫu cùng sống
Thông tin xuất bản (주)불광미디어, 2020
Mô tả vật lý 508tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117192
00000000nam#a2200000ui#4500
00120849
00212
0043D68E92A-E429-468D-B61C-F0F68BE512DE
005202107121438
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9788974796976
039|y20210712144233|ztrannhien
082 |a495.782|bN400NG
100 |a노승대
100|aNo Seung-dae
245 |a사찰에는 도깨비도 살고 삼신할미도 산다 / |c노승대
245|aNgôi đền mà Yêu tinh và Thần tam mẫu cùng sống
260 |b(주)불광미디어, |c2020
300|a508tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117192
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117192 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 N400NG Sách tham khảo 1