Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782 L200KH
    Nhan đề: 아름답고 신비한 산사 답사기 /
DDC 495.782
Tác giả CN 이종호
Tác giả CN Lee Jong-ho
Nhan đề 아름답고 신비한 산사 답사기 / 이종호
Nhan đề Khám phá chùa trên núi đẹp và huyền bí
Thông tin xuất bản 북카라반, 2019
Mô tả vật lý 387tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117193
00000000nam#a2200000ui#4500
00120850
00212
004F162CDCF-7111-4465-9845-41FD79349738
005202107121442
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9791160050578
039|y20210712144637|ztrannhien
082 |a495.782|bL200KH
100 |a이종호
100|aLee Jong-ho
245 |a아름답고 신비한 산사 답사기 / |c이종호
245|aKhám phá chùa trên núi đẹp và huyền bí
260 |b북카라반, |c2019
300|a387tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117193
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117193 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 L200KH Sách tham khảo 1