Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782 L200TH
    Nhan đề: 청구야담(상~하) /
DDC 495.782
Tác giả CN 이강옥
Tác giả CN Lee Kang-ok
Nhan đề 청구야담(상~하) / 이강옥
Nhan đề Thanh khâu dã đàm
Thông tin xuất bản ㈜문학동네, 2020
Mô tả vật lý 1002tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(2): 2117194, 2117198
00000000nam#a2200000ui#4500
00120851
00212
004CE5F6FDC-E309-4445-A62E-ADB6D6B841A6
005202107121555
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9788954608886
039|a20210712155923|btrannhien|y20210712145328|ztrannhien
082 |a495.782|bL200TH
100 |a이강옥
100|aLee Kang-ok
245 |a청구야담(상~하) / |c이강옥
245|aThanh khâu dã đàm
260 |b㈜문학동네, |c2020
300|a1002tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(2): 2117194, 2117198
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117198 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 L200TH Sách tham khảo 2
2 2117194 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 L200TH Sách tham khảo 1