Thông tin tài liệu
DDC 495.782
Tác giả CN 김용택
Tác giả CN Kim Yong-taek
Nhan đề 엄마의 꽃시 / 김용택
Nhan đề Thơ hoa của mẹ
Thông tin xuất bản 마음서재, 2018
Mô tả vật lý 263tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117196
00000000nam#a2200000ui#4500
00120853
00212
004D3541B33-9E67-4473-BBF9-94C2C78BE6EB
005202107121458
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9788965706335
039|y20210712150310|ztrannhien
082 |a495.782|bK311TH
100 |a김용택
100|aKim Yong-taek
245 |a엄마의 꽃시 / |c김용택
245|aThơ hoa của mẹ
260 |b마음서재, |c2018
300|a263tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117196
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117196 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 K311TH Sách tham khảo 1