Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 NG527CH
    Nhan đề: Chuyện nhặt trên thảo nguyên: Tập truyện thiếu nhi
DDC 398
Tác giả CN Nguyễn Hồng Chiến
Nhan đề Chuyện nhặt trên thảo nguyên: Tập truyện thiếu nhi
Nhan đề Truyện thiếu nhi
Thông tin xuất bản H. : Văn hoá dân tộc,2019
Mô tả vật lý 527tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Truyện ngắn;
Từ khóa tự do Văn học thiếu nhi
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162345
00000000nom#a2200000ui#4500
00120856
00212
00486AF1449-E842-4FDF-B2D7-15BA300AA969
005202107130915
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047025718
039|y20210713091537|zhanhung
082 |a398|bNG527CH
100 |aNguyễn Hồng Chiến
245 |aChuyện nhặt trên thảo nguyên: Tập truyện thiếu nhi
245|bTruyện thiếu nhi
260 |aH. : |bVăn hoá dân tộc,|c2019
300 |a527tr. ; |c21cm
653 |aViệt Nam
653 |aTruyện ngắn;
653 |aVăn học thiếu nhi
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aTiếng Việt và văn hóa Việt Nam
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162345
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162345 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 NG527CH Sách tham khảo 1