Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 V400V
    Nhan đề: Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam: Nghiên cứu
DDC 398
Tác giả CN Võ Quang Nhơn
Nhan đề Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam: Nghiên cứu
Nhan đề Nghiên cứu
Thông tin xuất bản H. : Hội Nhà văn, 2018
Mô tả vật lý 631tr. ; 21cm
Tóm tắt Trình bày những đặc điểm xã hội - văn hoá, quá trình lịch sử của ngành nghiên cứu văn hoá dân gian của các dân tộc ít người ở Việt Nam. Giới thiệu, nghiên cứu về các loại hình văn học dân gian như thần thoại, truyện cổ tích, thơ ca dân gian, sử thi anh hùng, truyện thơ
Từ khóa tự do Việt Nam;
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho mượn sô 1 tầng 1(1): 1162346
00000000nom#a2200000ui#4500
00120857
00212
004B4F8F224-D9A5-4C87-8979-CAEE3AFCC2CD
005202110251627
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049721403
039|a20211025162827|bhanhung|c20210916145110|dtrannhien|y20210713092314|zhanhung
082 |a398|bV400V
100 |aVõ Quang Nhơn
245 |aVăn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam: Nghiên cứu
245|bNghiên cứu
260 |aH. : |bHội Nhà văn, |c2018
300 |a631tr. ; |c21cm
520|aTrình bày những đặc điểm xã hội - văn hoá, quá trình lịch sử của ngành nghiên cứu văn hoá dân gian của các dân tộc ít người ở Việt Nam. Giới thiệu, nghiên cứu về các loại hình văn học dân gian như thần thoại, truyện cổ tích, thơ ca dân gian, sử thi anh hùng, truyện thơ
653 |aViệt Nam;
653 |aVăn học dân gian
653 |aDân tộc thiểu số
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
692 |aVăn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
852|aHALOU|bKho mượn sô 1 tầng 1|j(1): 1162346
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1162346 Kho mượn sô 1 tầng 2 398 V400V Sách tham khảo 1