Thông tin tài liệu
DDC 495.782
Tác giả CN 이근화
Tác giả CN Lee Geun-hwa
Nhan đề 고독할 권리 / 이근화
Nhan đề Quyền lợi cô độc
Thông tin xuất bản ㈜현대문학, 2019
Mô tả vật lý 303tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117199
00000000nam#a2200000ui#4500
00120858
00212
0046431C50A-6B2D-4BA8-9CEE-0B9F703BEC78
005202107131019
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9788972759539
039|y20210713102333|ztrannhien
082 |a495.782|bL200Q
100 |a이근화
100|aLee Geun-hwa
245 |a고독할 권리 / |c이근화
245|aQuyền lợi cô độc
260 |b㈜현대문학, |c2019
300|a303tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117199
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117199 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 L200Q Sách tham khảo 1