Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782 L200H
    Nhan đề: 예순여섯 명의 한기씨 /
DDC 495.782
Tác giả CN 이만교
Tác giả CN Lee Man-gyo
Nhan đề 예순여섯 명의 한기씨 / 이만교
Nhan đề Hangi của 66 người
Thông tin xuất bản ㈜문학동네, 2019
Mô tả vật lý 202tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117200
00000000nam#a2200000ui#4500
00120859
00212
004FCE5F6E8-16AB-47E7-98BA-7F18F583786D
005202107131022
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9788954657976
039|y20210713102636|ztrannhien
082 |a495.782|bL200H
100 |a이만교
100|aLee Man-gyo
245 |a예순여섯 명의 한기씨 / |c이만교
245|aHangi của 66 người
260 |b㈜문학동네, |c2019
300|a202tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117200
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117200 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 L200H Sách tham khảo 1