Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782 J200V
    Nhan đề: 오래된 서울을 그리다 /
DDC 495.782
Tác giả CN 정명섭
Tác giả CN Jeong Myung-seop, Kim Hyo-chan
Nhan đề 오래된 서울을 그리다 / 정명섭, 김효찬
Nhan đề Vẽ Seoul cũ
Thông tin xuất bản 초록비공방, 2020
Mô tả vật lý 387tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117201
00000000nam#a2200000ui#4500
00120860
00212
0040E774B82-D2BD-4ECD-BA19-03B2CF708BCB
005202107131025
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9791186358665
039|y20210713102937|ztrannhien
082 |a495.782|bJ200V
100 |a정명섭
100|aJeong Myung-seop, Kim Hyo-chan
245 |a오래된 서울을 그리다 / |c정명섭, 김효찬
245|aVẽ Seoul cũ
260 |b초록비공방, |c2020
300|a387tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117201
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117201 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 J200V Sách tham khảo 1