Thông tin tài liệu
DDC 495.782
Tác giả CN 정소연
Tác giả CN Jeong So-yeon
Nhan đề 오늘의 SF / 정소연
Nhan đề SF của hôm nay
Thông tin xuất bản 아르테, 2020
Mô tả vật lý 319tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117204
00000000nam#a2200000ui#4500
00120863
00212
0042D3AC189-485F-4CE8-8109-3650C42FB8E9
005202107131037
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9788950984526
039|y20210713104140|ztrannhien
082 |a495.782|bJ200S
100 |a정소연
100|aJeong So-yeon
245 |a오늘의 SF / |c정소연
245|aSF của hôm nay
260 |b아르테, |c2020
300|a319tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117204
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117204 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 J200S Sách tham khảo 1