Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782 K311B
    Nhan đề: 우아하고 호쾌한 여자 축구 /
DDC 495.782
Tác giả CN 김혼비
Tác giả CN Kim Hon-bi
Nhan đề 우아하고 호쾌한 여자 축구 / 김혼비
Nhan đề Bóng đá nữ sảng khoái và tao nhã
Thông tin xuất bản 민음사, 2019
Mô tả vật lý 277tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117205
00000000nam#a2200000ui#4500
00120864
00212
00452B9E237-A168-49AE-A087-49DE7479BC7C
005202107131045
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9788937437571
039|y20210713104927|ztrannhien
082 |a495.782|bK311B
100 |a김혼비
100|aKim Hon-bi
245 |a우아하고 호쾌한 여자 축구 / |c김혼비
245|aBóng đá nữ sảng khoái và tao nhã
260 |b민음사, |c2019
300|a277tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117205
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117205 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 K311B Sách tham khảo 1