Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782 K311N
    Nhan đề: 리더라면 정조처럼 /
DDC 495.782
Tác giả CN 김준혁
Tác giả CN Kim Joon-hyuk
Nhan đề 리더라면 정조처럼 / 김준혁
Nhan đề Nếu bạn là một nhà lãnh đạo như Jeongjo
Thông tin xuất bản 더봄, 2019
Mô tả vật lý 367tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117206
00000000nam#a2200000ui#4500
00120865
00212
00492D66DF9-9A90-4A94-ACFB-752448132BEA
005202107131048
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9791188522743
039|y20210713105310|ztrannhien
082 |a495.782|bK311N
100 |a김준혁
100|aKim Joon-hyuk
245 |a리더라면 정조처럼 / |c김준혁
245|aNếu bạn là một nhà lãnh đạo như Jeongjo
260 |b더봄, |c2019
300|a367tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117206
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117206 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 K311N Sách tham khảo 1