Thông tin tài liệu
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 495.782 H419B
    Nhan đề: 한국 고소설 강의 /
DDC 495.782
Tác giả CN 한국고소설학회
Tác giả CN Học viện khảo cổ học Hàn Quốc
Nhan đề 한국 고소설 강의 / 한국고소설학회
Nhan đề Bài giảng tiểu thuyết cổ của Hàn Quốc
Thông tin xuất bản 돌베개, 2019
Mô tả vật lý 573tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117208
00000000nam#a2200000ui#4500
00120867
00212
004281D38AA-B2C0-49B6-A463-708B934C1784
005202107131054
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9788971999219
039|y20210713105912|ztrannhien
082 |a495.782|bH419B
100 |a한국고소설학회
100|aHọc viện khảo cổ học Hàn Quốc
245 |a한국 고소설 강의 / |c한국고소설학회
245|aBài giảng tiểu thuyết cổ của Hàn Quốc
260 |b돌베개, |c2019
300|a573tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117208
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117208 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 H419B Sách tham khảo 1