Thông tin tài liệu
DDC 495.782
Tác giả CN 백민석
Tác giả CN Baek Min-seok
Nhan đề 버스킹! / 백민석
Nhan đề Busking
Thông tin xuất bản ㈜창비, 2019
Mô tả vật lý 279tr.
Từ khóa tự do Hàn Quốc
Từ khóa tự do Văn hóa
Môn học Nhân văn
Địa chỉ HALOUKho đọc số 1 tầng 2(1): 2117210
00000000nam#a2200000ui#4500
00120869
00212
0048FC4034A-A688-4AE2-AA30-A73D5652D8D1
005202107131536
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9788936438067
039|y20210713154046|ztrannhien
082 |a495.782|bB100B
100 |a백민석
100|aBaek Min-seok
245 |a버스킹! / |c백민석
245|aBusking
260 |b㈜창비, |c2019
300|a279tr.
653 |aHàn Quốc
653 |aVăn hóa
690 |aNhân văn
691 |aNgôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
692 |aNgôn ngữ Hàn Quốc
852|aHALOU|bKho đọc số 1 tầng 2|j(1): 2117210
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2117210 Kho đọc số 1 tầng 1 495.782 B100B Sách tham khảo 1